Immeln är en s.k. höglandssjö som bildades för ca 12.000 år sedan, genom landisens inverkan. Sjön var förr en viktig trafikled med flottning, pråmning och ångbåtstrafik. Berggrunden utgörs till största delen av olika gnejsarter, utan större buffringsförmåga mot försurande nedfall. Kontinuerlig tillförsel av kalk måste därför ske för att upprätthålla ett för livet i den näringsfattiga sjön nödvändigt pH-värde.

Bygden kring Immeln är rik på den sällsynta stenarten svart diabas.

De otaliga grynnorna och skären gör sjön svårnavigerad för båttrafik. Sjön är 28 meter djup med ett medeldjup på 7,2 meter, har en yta på 22,4 kvadratkilometer och befinner sig 81,1 meter över havet. Det finns idag en karta med djupmarkeringar och grundmarkeringar som finns att köpa där fiskekort säljs.

I Immelnsjön finns det gott om stora gäddor och Abborrar. Andra fiskarter som finns i sjön är bland annat:Braxen, Mört, Sutare, Sik, Öring och Ål.
Fiskemetoder: Flugfiske, Spinnfiske, Mete, Pimpel och Angelfiske. I sjön behövs fiskekort.

Vattenvägen, från samhället Immeln vid sjöns sydspets till dess norra del i Nyteboda(3km från Brotorpet), är närmare 20 km. Strandlinjen med alla dess vikar har en längd av 128 km.